Našim cieľom je propagovať naturálnu- prirodzenú kulturistiku a fitness, ako v dunajskostredskom regióne, tak aj na celom Slovensku i v zahraničí. Radi by sme pre širokú verejnosť aj touto cestou prezentovali možné výsledky pravidelného tréningu a správnej životosprávy a tým propagovali zdravý životný štýl. Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí získať mnoho priaznivcov a podporovateľov športu naturálna kulturistika a fitness.