Výhody členstva v našom ŠPORTOVOM KLUBE ARENA RELAXTEAM v naturálnejkulturistike a fitness /SSNKF/:

- pre všetkých aktívnych členov - pretekárov poskytujeme výrazné zľavy vstupov do fitness centier Arena fitness v Dunajskej Strede a v Relaxfitness vo Veľkom Mederi. 

- poskytujeme výrazné zľavy k suplementácii na doplnky výživy nasledovných firiem: BIO TECH USA, KOMPAVA a SCITEC NUTRITION. 

- poskytujeme poradenstvo, týkajúce sa tréningov a výživy v príprave na súťaže v naturálnej kulturistike a fitness (všetko bez nárokov na peňažnú odmenu). 

- zabezpečujeme súťažnú farbu, súťažné plavky a bikiny pre našich pretekárov a pretekárky na súťaže za bezkonkurenčné ceny. 

- preplácame cestovné, spojené s plánovanými súťažami v naturálnej kulturistike a fitness. 

- zabezpečujeme reklamu každého člena na našej webovej stránke (viď profily a galérienašich pretekárov) a tiež u iných mediálnych partnerov. 

- všetky úkony spojené s našou federáciou SANK sú vykonávané predsedom klubu (napr. spoločné odosielanie monitorovacích hárkov pretekárov, licenčné známky pretekára, prestupy pretekárov a podobne). 

- ponúkame možnosť získania si sponzorov cez naše registrované občianske združenie. 

- súťaží sa zúčastňujeme v klubovom odeve s logom ARENARELAX TEAM Dunajská Streda, na ktorom verejne vyjadrujeme naše idey boja proti drogám a dopingu v športe. Všetci si navzájom na súťažiach pomáhame a podporujeme sa. 

- organizujeme spoločné akcie v duchu našich ideí spojené s dobrou náladou, športoma relaxom.

 

Srdečne v našich radoch privítame každého, kto prejaví záujem venovať sa naturálnej kulturistike a fitness aj súťažne a rozhodne sa stať členom našej organizácie ŠK ARENARELAX TEAM DunajskáStreda, ktorá je registrovaným členom Národného športového zväzu SANK

 

Predseda ŠKARENA RELAX TEAM Dunajská Streda